Görme Engelliler

Kamu Hizmet Envanteri

T.C

SARIYER KAYMAKAMLIĞI

SARIYER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANAFARTALAR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ  

(EN GEÇ)

1

Kayıt Kabul

İlköğretim Okulları

T.C. Kimlik numarası

1 Gün

2

Nakil ve Geçişler

İlköğretim Okulları

1.TC Kimlik numarası

2.Veli Dilekçesi

3. Şehit ve muharip gazi   çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren   belge

4 Saat

3

Kayıt Kabul İlköğretim Okullarında Denklik ile Kayıt

1. TC Kimlik numarası 2.   Denklik Belgesi

1 Gün

4

Öğrenci Belgesi İlköğretim Okulları

Dilekçe

4 Saat

5

Öğrenim Durum Belgesi İlköğretim Okulları

Dilekçe

4 Saat

6

Öğrenim Belgesi İlköğretim Okulları

Dilekçe

4 Saat

7

Yatılı İlköğretim Bölge   Okullarına Öğrenci Yerleştirilmesi

1- Velinin TC Kimlik Numarası   2- Dilekçe 3- Öğrenci Belgesi

3 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk   Müracaat Yeri :Anafartalar İlköğretim Okulu

İsim                     :

Unvan                 :Okul Müdürü

Adres                  :Arıköy Sitesi Anafartalar İ.Ö.O

                            Uskumruköy-Sarıyer/İSTANBUL  

Tel                      :0212 203 05 06

Faks                   :0212 203 05 06

e- posta                :739198@meb.k12.tr.

 İkinci Müracaat Yeri :Sarıyer  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İsim                            :

Unvan                        : İlçe Milli Eğitim Müdürü

Adres                         : Baltalimani mah.   Baltalimanı Çayır cad.

                                    Sarıyer/İSTANBUL

Tel                              :0212 229 41 77

Faks                           :0212 229 41 79

e- posta                      :sariyer34@meb.gov.tr

 

 

 

T.C

SARIYER KAYMAKAMLIĞI

SARIYER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANAFARTALAR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ  

(EN GEÇ)

8

Merkezi Sistemle Yapılan   Sınavlar

İlköğretim Okulları (PYBS)

1-Öğrenci ailesinin maddi   durumu gösterir beyanname

2-Kontenjandan başvuracak   öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı kanunun kapsamına   giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında   olanlar dahil) bulunmayan çocuk olduklarına dair belgeler

4 Saat

9

Mezuniyet/Ayrılma   Belgeleri İlköğretim Okullarında   Diploma, Nakil veya Öğrenim Belgesini Kaybedenler

Dilekçe

1 Gün

10

Mezuniyet/Ayrılma   Belgeleri İlköğretim Okullarında   Öğrenim Belgesi, Nakil Belgesi ve Diplomasını Kaybedenler

1. Dilekçe 2. Savaş, sel,   deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise, öğrenim   durumlarını kanıtlayan belge.

1 Gün

11

Mezuniyet/Ayrılma   Belgeleri İlköğretim Okullarında Diploma Verilmesi

1- Sözlü başvuru veya   vekaletname 2- Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde   dilekçe

30 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk   Müracaat Yeri :Anafartalar İlköğretim Okulu

İsim                     :

Unvan                 :Okul Müdürü

Adres                  :Arıköy Sitesi Anafartalar İ.Ö.O

                            Uskumruköy-Sarıyer/İSTANBUL

Tel                      :0212 203 05 06

Faks                   :0212 203 05 06

e- posta                :739198meb.k12.tr.

 İkinci Müracaat Yeri :Sarıyer  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İsim                            :

Unvan                        : İlçe Milli Eğitim Müdürü

Adres                         : Baltalimani mah.   Baltalimanı Çayır cad.

                                    Sarıyer/İSTANBUL

Tel                              :0212 229 41 77

Faks                           :0212 229 41 79

e- posta                      :sariyer34@meb.gov.tr

 

T.C

SARIYER KAYMAKAMLIĞI

SARIYER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANAFARTALAR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ  

(EN GEÇ)

12

İlköğretim Okullarında   Öğrenci Yetiştirme Kurslarından Yararlandırma

Veli Dilekçesi

5 Dakika

13

İlköğretim Okullarında Sınıf   Yükseltme

1-Veli dilekçesi   2-İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde, 1-5´   inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi   ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube rehber   öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri

1 Hafta

14

İlköğretim Okullarında Veli   Tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Etme

Veli itiraz dilekçesi

5 Gün

15

Kayıt Kabul

İlköğretim Okullarında   Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları

1-Denklik belgesi 2-   Öğrencinin Türkiye´de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel   Müdürlüğü´nden alınacak en az bir yıllık oturum belgesi

30 Dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk   Müracaat Yeri :Anafartalar İlköğretim Okulu

İsim                     :

Unvan                 :Okul Müdürü

Adres                  :Arıköy Sitesi Anafartalar İ.Ö.O

                            Uskumruköy-Sarıyer/İSTANBUL

Tel                      :0212 203 05 06

Faks                   :0212 203 05 06

e- posta                :739198@meb.k12.tr.

 İkinci Müracaat Yeri :Sarıyer  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İsim                            :

Unvan                        : İlçe Milli Eğitim Müdürü

Adres                         : Baltalimani mah.   Baltalimanı Çayır cad.

                                    Sarıyer/İSTANBUL

Tel                              :0212 229 41 77

Faks                           :0212 229 41 79

e- posta                      :sariyer34@meb.gov.tr